Điều khoản sử dụng

Các Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản”) điều chỉnh việc bạn, một cá nhân, từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới truy cập hoặc sử dụng các ứng dụng, trang web, nội dung, sản phẩm và dịch vụ (“Dịch vụ”) của HM SÀI GÒN

Chính sách bảo mật thông tin

Điều 1: Nguyên tắc chung 1.1. HM SÀI GÒN hiểu rõ tầm quan trọng của sự bảo mật thông tin, bao gồm thông tin cá nhân của Người sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là “Khách hàng”) và Chúng tôi cố gắng minh bạch hóa về cách Chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu […]

Tổng quan

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàn Mỹ Sài Gòn được thành lập vào năm 2018 dưới sự lãnh đạo của Ông Võ Duy Tân cùng với sự đầu tư đúng mức cho công việc nghiên cứu nghiêm túc các quy trình làm sạch chuyên biệt, chuyên nghiệp,….